Bauhaus

Bauhaus

Bauhaus

Utworzona w 1919 roku w Weimarze przez Waltera Gropiusa uczelnia artystyczno-rzemieślnicza. W latach 1925-1932 działała w Dessau, a do 1933 roku w Berlinie. Działalność uczelni określiła kierunek architektoniczny potocznie zwany Bauhausem, który jest jednym z prądów w obrębie niemieckiego modernizmu. Głównym założeniem Bauhaus-Schule był balans między sztuką, a rzemiosłem oraz wprowadzenie do formy architektonicznej warunków regionalnych i zwyczajów mieszkańców. Pozwalało to na stworzenie funkcjonalności opartej na przesłankach psychologicznych i emocjonalnych. Obok Art Déco – Bauhaus – uważany jest za epokę Czystych Form.

Bauhaus

Bauhaus

Utworzona w 1919 roku w Weimarze przez Waltera Gropiusa uczelnia artystyczno-rzemieślnicza. W latach 1925-1932 działała w Dessau, a do 1933 roku w Berlinie. Działalność uczelni określiła kierunek architektoniczny potocznie zwany Bauhausem, który jest jednym z prądów w obrębie niemieckiego modernizmu. Głównym założeniem Bauhaus-Schule był balans między sztuką, a rzemiosłem oraz wprowadzenie do formy architektonicznej warunków regionalnych i zwyczajów mieszkańców. Pozwalało to na stworzenie funkcjonalności opartej na przesłankach psychologicznych i emocjonalnych. Obok Art Déco – Bauhaus – uważany jest za epokę Czystych Form.

Ukryj sprzedane