PL | ENG

0, 00 zł

REGULAMIN

GARAGE GARAGE to pracownia artystyczna oraz sklep internetowy, w którym oferujemy meble i wzornictwo z lat 1900-1990. Niżej znajduje się regulamin naszego sklepu. Staraliśmy się aby został napisany zrozumiałym i prostym językiem, jeżeli jednak coś nie jest dla Ciebie jasne, napisz do nas: ask@garagegarage.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 2 stycznia 2020 roku.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów i dokonywania zakupów poprzez sklep internetowy www.garagegarage.pl
2. W celu korzystania z usług oferowanych przez sklep www.garagegarage.pl należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Zarejestrowanie konta w serwisie oznacza akceptację Regulaminu.
3. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego, który dostępny jest pod adresem www.garagegarage.pl jest firma GARAGE GARAGE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-433), ul. Strzelecka 7/9 lok. 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000810286, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 1133005557, REGON: 38468771700000, e-mail: ask@garagegarage.pl, tel. +48881524698.

§2. DEFINICJE
1. Sprzedający – firma GARAGE GARAGE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-433), ul. Strzelecka 7/9 lok. 15, NIP: 1133005557, REGON: 38468771700000
2. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu poprzez wejście na stronę internetową.
3. Kupujący – każdy użytkownik, który wyraża chęć zakupu lub dokonał już zakupu w serwisie.
4. Zakup – zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, który złożył zamówienie na Przedmiot w Serwisie i je opłacił. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.
5. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Serwisu określające jednoznacznie, że Kupujący chce dokonać Zakupu.
6. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.garagegarage.pl wraz z podstronami.
7. Przedmiot – każdy towar, który jest przedmiotem Oferty.
8. Oferta – ogłoszenie sprzedaży Przedmiotu w Serwisie umieszczone przez Sprzedającego.
9. Cena Przedmiotu – cena brutto za Przedmiot z Oferty.
10. Dostawa – cena brutto za dostawę przedmiotu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub prywatnego dostawcy, która zawiera koszt zapakowania Produktu.
11. Odbiór Osobisty – miejsce, w którym Kupujący odbiera zakupiony Przedmiot. Jest to showroom Sprzedającego przy ul. Strzeleckiej 7/9 w Warszawie (03-433) lub magazyn Sprzedającego przy ul. Wileńskiej 33 w Warszawie (03-433).
12. Cena Całkowita – suma Ceny Przedmiotu oraz Dostawy.
13. Formularz Rejestracyjny – formularz, który wypełnia Kupujący w celu dokonania Rejestracji, dostępny jest po przejściu do Koszyka.
14. Rejestracja – czynność wykonana przez Kupującego poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego przy Zakupie Przedmiotu.
15. Koszyk – lista Produktów sporządzonych przez Kupującego w celu dokonania ich Zakupu.
16. Konto – panel Użytkownika, w którym zawarte są jego dane podane podczas Rejestracji.
17. Opis – kluczowe informacje o Przedmiocie znajdującym się w Ofercie, w których zawarty jest Stan Przedmiotu oraz Detale. Opis, wraz z Galerią, jest integralną częścią Oferty.
18. Stan – opis stopnia zużycia Przedmiotu wskazany w Ofercie, tj. oryginalny, po renowacji, po częściowej renowacji, po konserwacji.
19. Detale – informacje o Przedmiocie umieszczonym w Ofercie, tj. epoka, pochodzenie, materiał, stan, wymiary, i/lub manufaktura, i/lub projektant.
20. Galeria – fotografie Przedmiotu w Ofercie, które wraz z Opisem są integralną częścią Oferty.
21. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki i zasady korzystania z Serwisu, włącznie z Polityką Prywatności stanowiącą integralną część Regulaminu.
22. Administrator – właściciel Serwisu, firma GARAGE GARAGE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-433), ul. Strzelecka 7/9 lok. 15, NIP: 1133005557, REGON: 38468771700000

§3. ZASADY ZAKUPÓW ORAZ REJESTRACJI
1. Użytkownik zobowiązany jest dokonać Rejestracji aby dokonać Zakupu.
2. Kupującym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Serwisu za zgodą ich prawnego opiekuna.
3. Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, który dostępny jest po przejściu do Koszyka.
4. Podanie danych do Rejestracji jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w Formularzu Rejestracyjnym jako obowiązkowe uniemożliwi rejestrację.
5. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane są prawdziwe, a w przypadku zmiany danych zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji ich w Koncie Użytkownika.
6. Po pomyślnym zakończeniu Rejestracji, Użytkownik otrzyma od Serwisu automatyczne potwierdzenie na wskazany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail.
7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane dostępem do Konta Użytkownika przez osobę nieuprawnioną.
8. Serwis może odmówić Użytkownikowi utworzenia Konta, bez podania przyczyny. W takim wypadku dane podane w trakcie rejestracji zostaną usunięte i nie będą przetwarzane Serwis.
9. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwis w celu ewidencji sprzedaży i realizacji zamówień, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przyjętą Polityką prywatności.
10. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości handlowych od Serwisu na swój adres email.
11. Zakup odbywa się poprzez dodanie Przedmiotu przez Kupującego do Koszyka, wybranie formy dostawy oraz formy płatności, potwierdzenie adresu dostawy oraz rozpoczęcie opłacenia zamówienia na stronie „Zamówienie” poprzez naciśnięcie guzika „Kupuję i Płacę”. Po poprawnej płatności dochodzi do Zakupu.
12. Kupujący zobowiązuje się do dokonywania Zakupu w sposób przemyślany.
13. Jedyną formą płatności za złożone zamówienie jest przedpłata. Przedpłaty można dokonać online (kartą kredytową lub e-przelewem). Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Regulamin tego serwisu jest dostępny na stronie www.dotpay.pl. Wpłaty można także dokonać bezpośrednio na firmowe konto bankowe, w tym celu konieczne jest skontaktowanie się ze Sprzedającym. Serwis posiada także konta walutowe wyrażone w euro (EUR) oraz dolarach amerykańskich (USD), jak i konto w systemie PayPal.
14. Ceny przedmiotów są jawne, wyrażone w polskich złotych. W przypadku większych Zakupów podlegają indywidualnej negocjacji.
15. Koszt wysyłki ustalany jest oddzielnie dla każdego Przedmiotu w momencie umieszczania Oferty. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.
16. W przypadku Zamówienia więcej niż jednego Przedmiotu o standardowych gabarytach (czyli takiego, którego wymiary i/lub waga mieszczą się w standardach kurierskich), koszt wysyłki określa najwyższa Dostawa wśród wybranych Przedmiotów.
17. W przypadku Zamówienia więcej niż jednego przedmiotu gabarytowego (czyli takiego, którego wymiary i/lub waga nie mieszczą się w standardach kurierskich) Dostawa wyceniana jest indywidualnie. W tym celu prosimy o kontakt mailowy: ask@garagegarage.pl przed dokonaniem Zakupu.
18. Dostawa naliczana jest na stronie „Zamówienie”.
19. Zmiany adresu wysyłki dla złożonego Zamówienia można dokonać drogą elektroniczną lub telefonicznie, kontaktując się ze Sprzedającym.
20. Termin wysyłki przedmiotów standardowych wynosi do 3 dni roboczych.
21. Termin wysyłki przedmiotów gabarytowych wynosi do 10 dni roboczych i jest ustalany indywidualnie.
22. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu. Wówczas Sprzedający zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Kupującego.
23. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kuriera ale zobowiązany jest do jak najlepszego zapakowania Przedmiotu do wysyłki, oznakowania paczki jako „ostrożnie” oraz ubezpieczenia przesyłki na pełną kwotę.
24. Kupujący zobowiązany jest do otworzenia przesyłki w obecności kuriera oraz dokładnego sprawdzenia czy Przedmiot nie został uszkodzony. W przeciwnym przypadku reklamacja w firmie kurierskiej nie zostanie uznana.
25. W przypadku uszkodzenia Przedmiotu w przesyłce, Kupujący zobowiązany jest do spisania protokołu szkody oraz wykonania dokumentacji fotograficznej uszkodzeń, a następnie skontaktowania się ze Sprzedającym w celu uzyskania pomocy.
26. Zgodnie z obowiązującym prawem, Kupujący jako właściciel zakupionego Przedmiotu może domagać się odszkodowania od firmy kurierskiej. Aby ułatwić całą procedurę, Sprzedający oferuje swoją pomoc przy wytłumaczeniu procesu reklamacyjnego oraz prawidłowym wypełnieniu formularzy.
27. Rejestracja w Serwisie, dokonanie Zakupu oraz korzystanie z Serwisu są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§4. REKLAMACJA, ZWROT ORAZ WYMIANA
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni od daty otrzymania Przedmiotu odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu określonego w par. 6 ust. 1 pkt. 7.
2. Aby dokonać zwrotu Przedmiotu, Kupujący jest zobowiązany w terminie 14 dni, za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomić Sprzedającego o chęci zwrotu. Wiadomość należy skierować na adres: ask@garagegarage.pl
3. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Przedmiot nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. wykonano nową tapicerkę wybraną przez Kupującego, zmieniono kolorystykę lub użyte materiały itp.).
4. Kupujący zobowiązuje się do odesłania zwracanego Przedmiotu najpóźniej 14-tego dnia od daty odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Adresem zwrotu jest: GARAGE GARAGE Sp. z o.o., ul. Strzelecka 7/9 lok. 15, 03-433 Warszawa.
5. Koszt odesłania Przedmiotu ponosi Kupujący.
6. Stan zwracanego Przedmiotu nie może być gorszy od stanu, kiedy Kupujący wszedł w posiadanie Przedmiotu.
7. Po otrzymaniu Przedmiotu oraz zatwierdzeniu jego stanu, Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu całości wpłaconej kwoty w terminie 14 dni roboczych na podane przez Kupującego konto bankowe.
8. Przebieg wymiany Przedmiotu na inny dostępny w Ofercie odbywa się na drodze indywidualnych negocjacji. Zależy nam na zadowoleniu Kupujących, dlatego w przypadku chęci wymiany prosimy o kontakt mailowy: ask@garagegarage.pl.
9. Zasadność reklamacji rozpatrywana jest przez Sprzedającego na podstawie materiałów (zdjęć) otrzymanych od Kupującego. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od momentu jej zgłoszenia przez Kupującego.
10. Kupujący ma prawo zgłosić reklamację Przedmiotu, który jego zdaniem jest wadliwy, domagając się nieopłatnej naprawy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Z uwagi na fakt, że sprzedawane przedmioty nie są nowe, mają od 30 do 100 lat, mają prawo posiadać wady. Reklamacji podlegają jedynie te wady, których nie przedstawiono w Ofercie (Opis, Detale, Galeria).
11. Aby dokonać reklamacji Przedmiotu, Kupujący musi skontaktować się ze Sprzedającym poprzez pocztę elektroniczną: ask@garagegarage.pl
12. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży lub nieodpłatnej naprawy, zobowiązany jest do odesłania Przedmiotu na adres Sprzedającego: GARAGE GARAGE Sp. z o.o., ul. Strzelecka 7/9/ lok. 15, 03-433 Warszawa.
13. Gdy Sprzedający naprawi przedmiot, zobowiązany jest do skontaktowania się z Kupującym i ustalenia terminu wysyłki.
14. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu całości kwoty na podane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego Przedmiotu.

§5. SKRÓCONY OPIS OCHRONY PRYWATNOŚCI
1. Serwis ma obowiązek chronić i zabezpieczyć dane Użytkowników.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Serwis zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem Serwisu.
3. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i ma prawo do ich modyfikacji.
4. W przypadku nieuregulowania należności wobec Sprzedającego, dane osobowe, na mocy obowiązującego prawa, mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania.
5. Serwis zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych lecz ma prawo do odmowy, gdy Użytkownik nie uregulował należności wobec Sprzedającego lub naruszył niniejszy Regulamin.
6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania hasła oraz loginu ważnego w Serwisie oraz niepodawania ich osobom trzecim.
7. Serwis korzysta z plików tekstowych Coockies, które są przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika i zawierają m.in. nazwę strony internetowej, czas i numer przechowywania.
8. Zawartość plików Coockies nie pozwala na identyfikację Użytkownika, za ich pomocą przetwarzane lub przechowywane są dane osobowe i wykorzystywane są do uwierzytelnienia zalogowanego Użytkownika, a ich ustawienia można skonfigurować w preferencjach przeglądarki internetowej.
9. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Usunięcie tych plików lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Serwisu.
10. Cały opis ochrony prywatności znajduje się w osobnym oknie „Polityka prywatności i stosowania plików cookies” na dole tej strony.

§6. PRAWA AUTORSKIE
1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików, w tym zdjęć, zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu bez uprzedniej zgody zarządu GARAGE GARAGE Sp. z o.o. lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania.
2. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie strony internetowej Serwisu.
3. Tworzenie stron internetowych i/lub aplikacji zbliżonych lub identycznych ze stroną www.garagegarage.pl, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawić wrażenie, że pochodzą lub są związane z firmą GARAGE GARAGE Sp. z o.o. jest niezgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) i stanowi podstawę do działań prawnych.
4. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w puntach 1-3 §6 niniejszego Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec osób, firm lub instytucji, które dopuściły się tych czynności.

§7. KODY RABATOWE
1. Kod rabatowy uprawnia Kupującego do otrzymania rabatu, którego rodzaj jest określony w otrzymanym przez Kupującego opisie kodu rabatowego.
2. Kod rabatowy może być wykorzystany przez Kupującego najpóźniej w ostatnim dniu jego terminu ważności i nie podlega wymianie na gotówkę.
3. Kod rabatowy może być wykorzystany jednorazowo, chyba że opis stanowi inaczej. Natomiast w jednym zamówieniu można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.
4. Kod rabatowy może mieć wartość kwotową lub procentową. Jeżeli kod rabatowy ma wartość kwotową, a wartość zamówienia jest niższa niż kwota rabatu – Kupujący nie może skorzystać z kodu rabatowego. Natomiast kod rabatowy procentowy upoważnia do obniżenia Ceny Przedmiotu o odsetek odpowiadający wartości procentowej kuponu.
5. Jeżeli Kupujący częściowo odstępuje od umowy kupna-sprzedaży, przy zawarciu której skorzystał z kodu rabatowego, który przewidywał szczególne warunki uzyskania rabatu tj. Zakup kilku przedmiotów w jednym Zamówieniu, rabat nie będzie miał zastosowania, a Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sprzedającemu kwoty udzielonego rabatu.
6. Kod rabatowy może być emitowany przez Serwis w formie kart podarunkowych

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2020 roku.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, a Użytkownik wyraża na to zgodę. Serwis zobowiązany jest do poinformowania o zmianach Regulaminu poprzez umieszczenie tej informacji na stronie głównej Serwisu nie później niż na 7 dni przez wprowadzeniem zmian.
3. Serwis prowadzi usługę Newsletter, która polega na przesyłaniu przez GARAGE GARAGE Sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomości zawierających informację o Ofertach i usługach dostępnych w Serwisie. Korzystający z usługi Newsletter może z niej zrezygnować poprzez naciśnięcie odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW „COOKIES”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych, które zbierane są za pośrednictwem strony internetowej www.garagegarage.pl jest firma GARAGE GARAGE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-433), ul. Strzelecka 7/9 lok. 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000810286, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1133005557, REGON: 38468771700000, e-mail: ask@garagegarage.pl, tel. +48881524698.
2. Ochrona danych jest zgodna z wymogami przepisów prawa oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Administrator dba o bezpieczeństwo danych Użytkowników. Na stronie używany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), a miejscem przechowywania danych osobowych są zabezpieczone serwery. Wypełnione formularze znajdujące się w Serwisie są widoczne jedynie dla Administratora oraz są poufne.

§2. ADMINISTRACJA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane firmy wraz z NIP, adres IP.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: zawarcie drogą elektroniczną umowy kupna-sprzedaży wraz z możliwością wprowadzenia do niej zmian lub jej rozwiązania; świadczenie i realizacja usług Administratora na rzecz Użytkownika oraz prawidłowy ich przebieg; obsługa Użytkownika przez Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i ma prawo do ich modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
4. Serwis ma obowiązek chronić i zabezpieczyć dane Użytkowników. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu oraz może wnieść skargę do organu nadzorczego.
5. W przypadku nieuregulowania należności wobec Sprzedającego, dane osobowe, na mocy obowiązującego prawa, mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania.
6. Serwis zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych lecz ma prawo do odmowy, gdy Użytkownik nie uregulował należności wobec Sprzedającego lub naruszył Regulamin Serwisu.
7. Użytkownik zapisany do usługi Newsletter zgadza się na przetwarzanie danych osobowych, opisanych w §2. pkt.1. Polityki Prywatności.
8. Kontakt z Administratorem, którzy jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w Serwisie, jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ask@garagegarage.pl

§3. PLIKI „COOKIES”
1. Serwis korzysta z plików tekstowych „Cookies”, które są przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika i zawierają m.in. nazwę strony internetowej, czas i numer przechowywania, adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, język, lokalizację, informację o dostawcy usług internetowych, datę i czas. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się z Serwisem, rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik, zostaje rozpoznany przez witrynę. Pliki „Cookies” ułatwiają korzystanie z wcześniej przeglądanych witryn, identyfikują Użytkownika, przez co dopasowują treści witryny do jego potrzeb.
2. Zawartość plików „Cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za ich pomocą przetwarzane lub przechowywane są dane osobowe, które wykorzystywane są do uwierzytelnienia zalogowanego Użytkownika, a ich ustawienia można skonfigurować w preferencjach przeglądarki internetowej. Instrukcja zarządzania plikami „Cookies” dostępna jest w ustawieniach oprogramowania.
3. Zebrane dane pozwalają usprawnić funkcjonowanie Serwisu, służą do bezpiecznego monitorowania sposobu korzystania z witryny przez Użytkowników oraz zapewniają bezproblemową nawigację, a zapamiętane preferencje umożliwiają skierowanie dopasowanych do działań Użytkownika reklam.
4. Zebrane dane wykorzystywane są przez Administratora w celu optymalizacji działań oraz do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji (np. obsługa klienta).
5. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „Cookies”, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Usunięcie tych plików lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Serwisu.